NAREDNI DOGAĐAJI

Pogledajte datume i lokacije nastupa Ace Pejovića u toku ovog meseca.
Biće nam velika čast da neki od navedenih nastupa uveličate svojim prisustvom.

Privatna zabava

03. jun 2017. Crna Gora

Očekujemo vas!
Spremite dlanove i dobro raspoloženje.

Dva Galeba

08. jun 2017. Novi Sad

Očekujemo vas!
Spremite dlanove i dobro raspoloženje.

Hotel Hilton

09. jun 2017. Podgorica

Očekujemo vas!
Spremite dlanove i dobro raspoloženje.

Privatna zabava

10. jun 2017. Srbija

Očekujemo vas!
Spremite dlanove i dobro raspoloženje.

Stara Ada

30. jun 2017. Banja Luka

Očekujemo vas!
Spremite dlanove i dobro raspoloženje.

Elite Club

01. jul 2017. Cirih

Očekujemo vas!
Spremite dlanove i dobro raspoloženje.